DATE CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

Notă informare în scris – persoane fizice


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice ATELIER CREATIE BY GR SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.


ATELIER CREATIE BY GR SRL prelucrează date cu caracter personal, furnizate de client cum ar fi numele și prenumele, datele din cartea de identitate (numele, prenumele, adresa) și numărul de telefon, în scopul realizării contractului de prestări servicii încheiat cu societatea. Datele nu vor fi dezvăluite, excepție cazurile prevăzute de lege și regulamentul societății. Pe viitor, aceste date: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon etc. permit menținerea legăturii dintre societate și client.


Refuzul dumneavoastră de a ne permite accesul la aceste date duce la nerealizarea colaborării între părți și imposibilitatea realizării scopului contractului de prestări servicii.


Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai în menținerea relației cu clientul societății.


De asemenea puteți fi de acord cu prelucrarea datelor personale,de către Societate în scopuri de marketing *. Sunt de acord


 Nu sunt de acord

* Dacă nu sunteți de acord cu prevederea de mai sus privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, vă rugăm să bifați “Nu sunt de acord”.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la conducerea societății pentru a rezolva amiabil eventualele neînțelegeri.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.


Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.